Åldersgrupper 2008-2013 (reglerna för Easy Basket åldersgrupperna födda 2012och 2013står längst ner på sidan).

Eskilstuna Basket vill att alla lag tillämpar Fair Play som bland annat innebär att man inte försöker "krossa" det andra laget. Vid ledning med 25 poäng måsteman backa till halvplan i försvar. Vi vill att respekt för varandra och ett trevligt bemötande genomsyrar hela vår cup - för så väl spelare och ledare som domare, funktionärer, föräldrar och pubilk - både på och utanför plan.

 • Regler för dispenser enligt nedan:
  - Om man har fler än en som har dispens får man ha max en dispensspelare på planen åt gången.
  - När sex minuter eller mindre av matchen återstår får ingen dispensspelare finnas på planen. Byte sker senast i första spelavbrott efter denna tidpunkt. I Easy Basket får ingen dispensspelare delta i sista perioden.
  - Det är förste domarensom avgör om dispensen använts på rätt sätt. Om dispensen använts på felaktigt sätt kan laget förlora matchen med 20-0.
 • En spelare får inte spela i flera lag i samma åldersgrupp.
 • Det finns ingen begränsning i antal spelare i protokollet (vi vill främja lagsammanhållning och att så många som möjligt får chansen att spela).
 • Spelare måste ha spelat match i gruppspelet för att få deltaga i slutspelet.
 • Matchtiden är 2 x 12minuter effektiv tid.
 • Halvtidspausen är 3 minuter.
 • Time out får tas 1 gång/halvlek och lag.
 • Vid oavgjortresultat tillämpas sudden death. Även straffkast är avgörande i sudden death. Sudden death startas med uppkast. A- och B-finalerna avgörs istället med förlängning om 3 minuter.
 • Zonförsvarär tillåtet för åldersklass 2008 & 2009. Zonpress på främre planhalvan är tillåtet för åldersklass 2008, 2009, 2010 och 2011.
 • 24 sekundersregeln tillämpas och bedöms av domarna.
 • Lagfoul gäller efter åtta foul, dvs straffkast från foul 9. Lagfoulen nollställs i halvtid.
 • Pojkar 2008 & 2009 spelar med herrboll, storlek 7. Flickor 2008, 2009, 2010 & 2011 samt pojkar 2010 & 2011 spelar med midiboll, storlek 6. Pojkar och flickor 2012 & 2013 spelar med bollstorlek 5.
 • Åldersklass 2008-2011 spelar på höga korgar, åldersklass 2012 och 2013 spelar på låga korgar.
 • Spelare i cupen får inteha tillhört annan förening efter den 31 januari.
 • Dunkförbudgäller under hela turneringen - före, under och efter match. Domare kan utdöma teknisk foul, enligt Svenska Basketbollförbundets regler, innan och under match om dunkförbudet bryts.
 • Om flera lag hamnar på samma poäng gäller, mellan berörda lag;
  1. Tabell med inbördes matcher
  2. Störst poängskillnad
  3. Flest gjorda poäng
  4. Minst insläppta poäng
  5. Lottdragning
 • Om lagen har lika tröjfärg byter bortalaget tröjor. (Tag därför med två olikfärgade ställ).
 • I varje hall finns endast matchboll. Tag därför med egna bollar för uppvärmning.
 • Ingen tid garanteras för uppvärmning på planen. Tidsschemat är pressat.
 • Med undantag av ovanstående gäller Svenska Basketbollförbundets regler. Vi har som regel att under cupen att tillämpa Fair Play som bland annat innebär att man inte försöker "krossa" andra laget. Den regeln tillämpas vid 25 poängs ledning. Vid överträdelse av detta varnas coachen för felande laget. Upprepas detta bestraffas felande coach med en bänkteknisk foul (B).
 • Om någon spelare/ledare begår brottslig handling under turneringen kommer denne omedelbart att stängas av från vidare deltagande i turneringen och skickas hem. Denne kommer också rapporteras till sin förening, sitt basketdistrikt samt eventuellt polisanmälas.
 • All förtäring av alkohol är förbjuden i turneringens lokaler. Det är också förbjudetatt röka inomhus.
 • Lag kan inlämna protest mot något man anser strida mot gällande tävlingsbestämmelser. Protest ska inlämnas omedelbart eller senast 15 minuter efter avslutad match. En protestavgift är bestämd till 500 kronor per protest. Avgiften ska betalas när protesten lämnas in till antingen hallvärd i aktuell hall eller till Tävlingskanslietsom finns i STIGA Sports Arena . Avgiften återbetalas om protesten godkännes. Har avgift inte erlagts kommer protesten inte att behandlas. Inlämnade protester behandlas av Eskilstuna Basket Cups disciplingrupp som består av tävlingsledningen samt domaransvarige.
 • Pokal och medaljer delas ut till 1:an & 2:an i A-slutspelet. Pokaler delas ut till 1:an och 2:an i B- slutspelet.

Easy Basketregler
Åldersklass 2012 och 2013

 • Matchtiden är 6 x 5minuter rullande tid.
 • Inga byten sker i perioderna, om det inte finns särskilda skäl för detta.
 • 4-4 på helplan.
 • Låg höjd på korgarna (260 cm).
 • Bollstorlek 5.
 • I ålderklass 2013får man inte ta bollen av en spelare som håller bollen med båda händerna.
 • Inga straffkast eller time out.
 • Periodpauserna är 1 minut.
 • Halvtidspausen är 3 minuter.  
 • Bakåtspel tillämpas inte.
 • Tresekundersregeln tillämpas inte i ålderklass 2013. I åldersklass 2012 tillämpas den med omdöme.
 • Vid oavgjort resultatavgörs matchen genom sudden death. Detta gäller inte åldersklass 2013, då inget resultat räknas.
 • Allaspelare skall spela minst tvåperioder.
 • Ingen 3-poängslinje
 • Bonuspoäng erhålls när en spelare blir foulad under målkaströrelseoch bollen går i korgen.
  Bonuspoäng ger 1 poäng. Därefter inkast för det försvarande laget som efter ett vanligt spelmål.
 • När en spelare blir foulad under målkaströrelseoch bollen inte går i korgen skall följande ske:
  Det lag vars spelare blev foulad tilldelas 1 poäng plus bibehållen boll bakom sidlinjen.
 • En spelare kan ej bli utfoulad. Istället bokförs varje foul som laget gör.
 • När laget fått 4 lagfoul i en period är laget i lagfoulsläge. När ett lag befinner sig i lagfoulsläge skall alla följande foul som laget begår bestraffas genom att motståndarlaget får ett bonuspoäng samt inkast bakom sidlinjen.
 • Vid eventuell teknisk eller osportslig foul på spelare: 1 poäng till motståndarna + bibehållen boll från mittlinjen.
 • Vid eventuell teknisk foul på coach: 2 poäng till motståndarna + bibehållen boll från mittlinjen.
 • En spelare får inte spela i flera lag i samma åldersklass.
 • Poängen visas på resultattavlan i hallen. Dock ej i yngsta klassen.
 • I ålderklass 2012delas pokaler och medaljer ut till 1:an & 2:an i A-slutspelet.
  Pokaler delas ut till 1:an och 2:an i B-slutspelet.
 • I åldersklass 2013får alla spelare medalj, då det inte tillämpas slutspel.