Åldersgrupper 06-11 (reglerna för Easy Basket åldersgrupperna födda -10 och -11  står längst ner på sidan).

Eskilstuna Basket vill att alla lag tillämpar fair play som bland annat innebär att man inte försöker "krossa" andra lag. Vid ledning med 25 p MÅSTE man backa till halvplan i försvar. På samma sätt vill vi att samtliga lag, ledare & publik visar respekt för varandra och att fair play tillämpas även när det gäller användandet av dispenser samt i övrigt i uppträdandet mot varandra

 • En spelare får inte spela i flera lag i samma åldersgrupp.
 • Dispens för spelare (överårig eller andra skäl): se under fliken "om cupen/dispenser".
 • Spelare måste ha spelat match i grundserien för att få deltaga i slutspelet.
 • Matchtiden är effektiv tid 2x12 minuter.
 • Halvtidspausen är 3 minuter.
 • Time out får tas 1 gång/halvlek och lag.
 • Vid oavgjort resultat tillämpas sudden death. Även straffkast är avgörande i sudden death. Sudden death startas med uppkast. A- och B-finalerna avgörs istället med förlängning om 3 minuter.
 • Zonförsvar är tillåtet i 06 & 07-grupperna. - Zonpress på främre planhalvan är tillåtet för  06, 07, 08 och 09-grupperna
 • 24 sekundersregeln tillämpas och bedöms av domarna själva.
 • Lagfoul gäller efter sju foul. dvs straffkast från foul 8 (såvida den ej är en offensiv foul). Lagfoulen nollställs i halvtid.
 • Pojkar 06 och 07 spelar med herrboll, storlek 7, flickor  06, 07, 08, 09 samt pojkar  08 och 09 spelar med midiboll, storlek 6. .Pojkar och flickor 10 och 11spelar med bollstorlek 5
 • Åldersgrupperna 06-09 spelar på höga korgar, åldersgrupperna 10 och 11 spelar på låga korgar.
 • Spelare i cupen får inte ha tillhört annan förening efter den 31 januari.
 • Dunkförbud gäller under hela turneringen, före, under och efter match. Domare får döma teknisk foul enligt Svenska Basketbollförbundets regler innan och under match.
 • Om flera lag hamnar på samma poäng gäller, mellan berörda lag: 1. Tabell med inbördes matcher 2. Störst poängskillnad 3. Flest gjorda poäng 4. Minst insläppta poäng 5. Lottdragning
 • Om lagen har lika tröjfärg byter bortalaget tröjor. Tag därför med två olikfärgade ställ.
 • I varje hall finns endast matchboll. Tag därför med egna bollar för uppvärmning.
 • Ingen tid garanteras för uppvärmning på planen. Tidsschemat är pressat.
 • Med undantag av ovanstående gäller Svensk Baskets regler. EB har som regel under cupen att tillämpa fair play som bland annat innebär att man inte försöker "krossa" andra lag. Den regel tillämpas vid 25 poängs ledning. Vid överträdelse av detta varnas coachen för felande laget. Upprepas detta bestraffas felande coach med en bänkteknisk foul (B).
 • Deltagare som begår brottslig handling i något arrangemang som arrangeras av EB kommer att omedelbart avstängas och i förekommande fall även polisanmälas. Deltagaren kommer vidare att rapporteras till sitt basketdistrikt för vidare åtgärder.
 • All förtäring av alkohol är förbjuden. Det är också förbjudet att röka inomhus.
 • Lag kan inlämna protest mot något man anser strida mot gällande regler. Protest ska inlämnas omedelbart eller senast en timme efter avslutad match. En protestavgift är bestämd till 500 kronor per protest. Avgiften ska betalas när protesten lämnas in till antingen hallvärd i aktuell hall eller till tävlingskansliet. Avgiften återbetalas om protesten godkännes. Har avgift inte erlagts kommer protesten inte att behandlas. Inlämnade protester behandlas av Eskilstuna Basket Cups disciplingrupp.
 • Pokal delas ut till 1:an & 2:an i A- & B- slutspelet samt även medaljer till 1:an & 2:an i A-slutspelet.

Easy Basketball - regler i Eskilstuna Basket Cup

För Eskilstuna basket cup i grupperna födda 10 och 11.


 • 6 perioder x 5 min rullande tid
 • Inga byten i perioderna om det inte finns särskilda skäl för detta
 • 4-4 på helplan
 • Låg höjd på korgarna (260 cm ovan golv)
 • Bollstorlek 5
 • Man får inte ta bollen av en spelare som håller bollen med båda händerna, gäller endast i åldersgrupp 11.
 • Inga straffkast eller time outs
 • Periodpauserna är som en time out med 1 min vila
 • Bakåtspel tillämpas inte.
 • Tre-sekundersregeln tillämpas inte i åldersgrupp 11. I åldersgrupp 10 tillämpas den med omdöme
 • Vid oavgjort resultat avgörs matchen på "Sudden Death", där 1:a poängen vinner. Detta gäller inte gruppen födda 11, där inget resultat räknas
 • Alla spelare skall spela minst två perioder.
 • Ingen 3-poängslinje
 • Bonuspoäng erhålls när en spelare blir foulad under målkaströrelse och bollen går i korgen. Bonuspoäng ger 1 poäng. När en spelare blir foulad under målkaströrelse och bollen inte går i korgen skall följande ske:
 • 1. Det lag vars spelare blev foulad tilldelas 1 poäng plus bibehållen boll.
 • 2. Spelet fortsätter med inkast bakom sidlinje för laget vars spelare foulades.
 • Vid mål som resulterar och foul sker händer följande : 2 p för målet + 1 p för foulen. Därefter inkast för det försvarande laget som efter vanligt spelmål.
 • En spelare kan ej bli utfoulad. Istället bokförs varje foul som laget gör.
 • När laget fått 4 lagfoul i en period är laget i lagfoulsläge. När ett lag befinner sig i lagfoulsläge skall alla följande foul som laget begår bestraffas genom att motståndarlaget får ett bonuspoäng samt inkast bakom sidlinjen.
 • Vid ev. Tekniska Fouls eller Osportsliga fouls så sker detta: 1 poäng till motståndarna + bibehållen boll från mittlinjen. Teknisk foul på coach: 2 poäng till motståndarna + bibehållen boll från mittlinjen.
 • En spelare får inte spela i flera lag i samma åldersgrupp.
 • Poängen visas på resultattavlan i hallen. Dock ej i yngsta klassen.
 • Pokal delas ut till 1:an & 2:an i A- & B- slutspelet samt även medaljer till 1:an & 2:an i A-slutspelet. (Gäller endast 10-gruppen)
 • OBS! I 11-gruppen spelas inget slutspel, men alla får medalj.