Ändrad hållplats för discobussen - Eskilstuna Basket Cup

Ändrad hållplats för discobussen

Skrivet 09 maj 2014 20:08
Discohållplatsen är flyttad från Kyrkogatan till Nygatan Hpl H precis nedanför KomVux.

Nästa nyhet: WiFi under cupen

Skrivet 08 maj 2014 17:32
I alla logier och i många hallar finns WiFi med Inlogg basket Lösen basket Läs mer