Ändrad hållplats för discobussen

Skrivet av Dan Slottsjö 09 maj 2014 20:08
Discohållplatsen är flyttad från Kyrkogatan till Nygatan Hpl H precis nedanför KomVux.


Next news item: WiFi under cupen

Skrivet av 08 maj 2014 17:32
I alla logier och i många hallar finns WiFi med Inlogg basket Lösen basket Läs mer